Normu pieņemšana darbā komandas saliedēšanai

Pastāvošie noteikumi darbā vērsti uz darba devēja un darbinieka sadarbības veidošanu, drošas vides nodrošināšanu un veiksmīgu komunikāciju. Kā papildu normas var palīdzēt izveidot ciešāku sadarbību un saliedētību darbinieku starpā? 

Normas veido veiksmīgāku iekšējo darba vidi, kā arī palīdz saprasties darbiniekiem savā starpā, tāpēc nozīmīgi ir par tām vienoties kopīgā ceļā. 

Kas ir svarīgi gan individuāli katram darbiniekam, gan visai darba komandai? 

Droša darba vide un parakstīti darba noteikumi, nenodrošina uzreiz patīkamu iejušanos darbā vai sastrādāšanos ar kolēģiem. Tomēr vairāki aspekti gan ir svarīgi katram darbiniekam, gan ir noderīgi komandas veidošanā. Darbiniekiem aktuāla ir:

 • Viegla savstarpējā komunikācija
 • Atgriezeniskās saites izveidošanās (padomi, kritika, uzslavas)
 • Iesaiste un piederības sajūtas radīšana 
 • Spēja brīvi komunicēt un izteikt domas
 • Patīkami darba vides apstākļi (pozitīva darba vide)
 • Darba procesam nodrošināta vide (aprīkojums, apgaismojums, mēbeles)
 • Atbilstošs novērtējums un atalgojums (atzinība, prēmijas, bonusi) 

! Bonusu sistēma bieži vien ir svarīgāka par atalgojumu. Saskaņā ar EBRI pētījumu “78% darbinieku piekrīt un saka, ka piedāvātie bonusi ir ļoti vai ārkārtīgi svarīgi viņu lēmumā strādāt izvēlētajā darba vietā.”

Lai realizētu visus šos aspektus un vēl vairāk, var pieņemt formāli vai arī neformāli izstrādātas normas un ieviest pilnīgi jaunus un nebijušus “komandas likumus’’.

Normu izveidošana un ieviešana

Normu izstrāde noteikti ir saistīta ar darbiniekiem aktuālo apstākļu nodrošināšanu vai arī uzlabošanu. Vienmēr ir kādi aspekti, kas varētu būt labāki. To konstatēšanai, jāsapulcējas klātienē vai arī anketas veidā jāveic aptaujāšana ar darba vides iespējamajiem uzlabojumiem un esošajiem traucējumiem darba apstākļos. Varbūt darbā nav labs kafijas aparāts vai arī nav pusdienošanas vietas, vai arī pārāk maz kopīgo pasākumu. Šo ieteikumu spektrs var būt ļoti plašs. 

Ņemot vērā visus ieteikumus vai sūdzības, kopīgi var dalīties ar idejām, kas varētu uzlabot esošo situāciju. Tās arī būtu pieņemtās darba normas. Procesā, kad kolēģi dalītos ar idejām, viens otru labāk iepazītu, kā arī jau saliedētos sarunu un diskusiju laikā. Tas nenozīmē, ka vienas sarunas laikā varēs izstrādāt gatavas normas vai vienoties par konkrētu normu ieviešanu, tāpēc svarīgi ļauties ideju ģenerēšanai, apkopot idejas un izanalizēt iespējamos ieguvumus pēc ieviešanas.  

Uzlabojumu apspriešana → Kopīga sanāksme → Kopīgu mērķu izvirzīšana → Prāta vētra →  Ideju apkopošana → Jaunie ieguvumi →  Normu ieviešana

Idejas jaunām normām darba vidē

 1. Gardas un veselīgas uzkodas

Katras nedēļas sākumā kāds no darbiniekiem ir atbildīgs par nelielu uzkodu nodrošināšanu kolēģiem, lai kopīgi no rīta vai kādā pātraukumā mielotos, piemēram, ar sezonas augļiem.

 1. Netraucēt ārpus darba laika

Kad darba process norit uz vietas darba vietā, darbinieki vēlas saglabāt un nošķirt savu brīvo laiku no darba, kad izveidojas neapzināts princips – zvanīt un rakstīt jebkurā diennakts laikā citam kolēģim.

 1. Fiziskā atpūtas pauze

No rīta vai arī dienas laikā atvēlēt laiku īsai 10-15 minūšu pauzei, kad visi darbinieki kopīgi izkustas, uztaisa vienkāršus vingrinājumus, lai spētu produktīvāk strādāt un koncentrēties darbam. Piemēram, izapļot roku locītavas, uztaisīt pietupienus, izkustināt plecus un kājas.

 1. Kopīgs mēneša pasākums

Lai vienmēr negaidītu iniciatīvu no darba devēja vai vadītāja puses, darbinieki paši var katru mēnesi noorganizēt kādu kopīgu aktivitāti, piemēram, filmu vakaru, pārgājienu dabā, galda spēļu pēcpusdienu, boulinga spēli utml. Kopīgu aktivitāšu organizēšanā var iesaistīt arī vadītāju, lai dotu mājienu, kas vieno un patīk darba kolektīvam.

 1. Savstarpējās komunikācijas uzlabošana

Katru nedēļu jānosūta e-pasts vai ziņa kādam no kolēģiem vai arī klātienē jāuzaicina uz tikšanos, lai apjautātos par darba nedēļas veiksmēm un neveiksmēm, dalītos ar pieredzi vai padomiem. 

Komandas saliedēšana ir process, kas prasa laiku un ieguldījumu no visiem darbiniekiem. Šādu normu ieviešana nav domāta, lai ieroobežotu darbiniekus vai tieši sagrautu kopējo atmosfēru. Pareizu normu ieviešana palīdzēs satuvināties, veicināt savstarpējo komunikāciju un arī uzlabot darba vidi. 
Uzzini vairāk par darbinieku saliedēšanās veicināšanu.